Från en stenkista till en annan och från samma tid. Graven grävdes fram i våras utanför ingången till S:t Lars kyrka i Linköping. Det rörde sig om en 175 cm lång man i 25-30 års åldern. Han hade dött i perioden 1160-1260, troligen under den senare hälften. Rikligt med mindre ben från ytterligare fem personer visar att kistan var flitigt återanvänd, men inte ordentligt urstädad mellan begravningarna.

Det rör sig om två vuxna män, två vuxna som inte är könsbestämda, en kvinna och en äldre tonåring. Den först begravda individen lades i kistan någon gång under 1100-talets första hälft, inte långt efter det att kyrkan var byggd.

Se nyhetsklippet här.