stenpackning

Publikation

Boplatser i bergen

Rapport 2016:113. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Glenn Johansson och Gundela Lindman

Publikation

Ett litet rituellt komplex vid Stenhagen

Rapport 2016:43. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund