tomt

Publikation

Fjelie bytomt

Arkeologisk förundersökning 2022, Skåne Sofia Lindberg

Publikation

Gårdstomt och gränsrösen vid Almby

Rapport 2015:44. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Uppland. Tomas Westberg