uppdragsarkeologi

Tjänst

Kulturmiljöer

Olika kulturmiljöer kräver olika insatser. Vår kulturhistoriska kompetens spänner över ett brett område och vi kan bistå med både kunskap,...

Tjänst

Uppdragsarkeologi

De flesta arkeologiska undersökningar i Sverige görs i samband med markexploatering, till exempel när en ny väg ska dras eller...