Uppland

Blogginlägg 2010.10.16

Råg och tjära vid Stora Prästgården

Först under vintern börjar vi skriva på rapporten kring sommarens undersökning men redan nu börjar analysresultat trilla in då och...

Blogginlägg 2010.10.12

Undersökt… och nu även daterad

Ni kanske minns den mindre boplatsen i Rasbo vi undersökte i juni och som vi kallade Lilla Prästgården? Nu har...

Blogginlägg 2010.10.12

Gänget på kullen

Det är riktigt härligt att vara ute just nu! Morgnarna är visserligen smått kyliga men efter klockan 9 njuter vi...

Blogginlägg 2010.10.07

Åååhh vad fint!!

Det här är väl vad vi tänkte allihopa när vi kom fram till Inhåleskullen första grävdagen. Det som tidigare var...

Blogginlägg 2010.10.04

Husgruppen rapporterar: Välbevarade gjutformsfragment!

Nu har vi kommit en bra bit på väg med undersökningen av verkstadshuset. Huset är av suterrängmodell och alltså delvis...

Blogginlägg 2010.10.04

Skuggan av en människa

Runt om på hela Björkgärdet kommer det anläggningar som är eller kan vara gravar. Dessutom påträffas koncentrationer av brända människoben...

Blogginlägg 2010.10.04

Inhåleskullen – vågar vi gräva där?

Nu är det dags för oss att undersöka ett gravfält med ett trettiotal gravar i de sydvästra delarna av Uppsala....

Blogginlägg 2010.09.14

Husgrundsplatån i Skeke en komplicerad historia

Husgrundsplatån i Skeke har visat sig vara långt mer komplicerad till sin uppbyggnad än vi från början hade kunnat ana....

Blogginlägg 2010.09.07

Bilden av det vikingatida huset vid Björkgärdet allt tydligare

Under veckan har vi fortsatt gräva på den vikingatida husterrassen. Nu undersöker vi stolphålen. Dessa har visat sig vara enorma...

Blogginlägg 2010.09.06

Komplexa gravritualer i Skekes största grav

Nu är undersökningarna av Skekes största grav, A 41, slutförda. Graven var belägen alldeles söder om huset som ligger på...

Blogginlägg 2010.08.31

En hektisk Arkeologidag vid Skeke och Björkgärdet

Den 29:e augusti, arkeologidagen var en mycket hektisk dag längs väg 288. Det verkar finnas ett omättligt intresse för de...

Blogginlägg 2010.08.23

Välbesökt visning vid Björkgärdet

Som en del av kulturveckan i Rasbo anordnat av kulturföreningen i Rasbo, skedde en guidad visning söndagen den 15 augusti...