Uppland

Blogginlägg 2010.07.22

Verkstan på kanten

Under handrensningen av Skekes gravar, hus och skärvstenshögar passade vi även på och rensade på partier av de terrasser som...

Blogginlägg 2010.07.20

Blocket vid Prästgården

Redan innan vi började våra undersökningar kunde vi inte undgå att notera att det fanns ett stort block i den...

Blogginlägg 2010.07.16

Nytt från Skeke

Den mer än två månader långa schaktningen av Skekes 24 000 m² stora stenbundna och svårframkomliga terräng avslutades för ett...

Blogginlägg 2010.07.16

Leröken vid prästgården

Hört talas om Black Rock Desert? Det är en saltöken i Nevada i USA där folk roar sig med att...

Blogginlägg 2010.07.13

Karneol och lycka till verktygslådan

Vid metalldetekteringen av Stora Prästgården, väster om vägen, förra veckan påträffades en halv facetterad karneolpärla. Karneol är en ädelsten som...

Blogginlägg 2010.07.01

Husterrassen på Björkgärdet del 2

I ett tidigare inlägg talade vi om den stora vikingatida husterrassen på Björkgärdet. Genom den fortsatta avtäckningen och i takt...

Blogginlägg 2010.06.29

Husterrass på Björkgärdet

En överraskning här på Björkgärdet var de oväntade mängder med fynd som dateras till vendeltid till och med tidig medeltid...

Blogginlägg 2010.06.23

Från Bagdad till Rasbo

Ni minns säkert att det fanns en bit av ett arabiskt silvermynt bland de många vikingatida fynden från matjorden vid...

Blogginlägg 2010.06.22

Järnåldershus vid Prästgården

I Rasbo visar naturen upp sig i sin finaste midsommarskrud. På stora Prästgården håller vi samtidigt på och schaktar bort...

Blogginlägg 2010.06.21

Pilar och hus på Björkgärdet

Avtäckningen av lämningarna vid Björkgärdet fortsätter med oförändrad hastighet. I takt med att nya ytor avtäcks framkommer nya lämningar. Det...

Blogginlägg 2010.06.21

Nytt från Skeke

På Skeke har nu schaktningen gått in på sin åttonde vecka och ett helt nytt landskap börjar nu framträda. Platåhuset...

Blogginlägg 2010.06.17

Rapport från den uppländska leran i Rasbo

Nu är vi färdiga med den lilla boplatsen vid Prästgården. Resultatet blev ungefär det förväntade. Vi är övertygade om att...