Uppland

Blogginlägg 2010.06.15

Björkgärdet

Vid Björkgärdet har det visat sig finnas oväntat många gravar av en typ som vanligtvis hör till yngre bronsålder och...

Blogginlägg 2010.06.11

Redan flera fynd från skärvstenshögen

Vi har nu arbetat med skärvstenshögen i en och en halv vecka. Två kvartiler har börjat grävas och flera fynd...

Blogginlägg 2010.06.09

Vikingatida fynd vid prästgården

Flygbild av undersökningsormådet vid Prästgården. Foto Max Marcus, Hawkeye flygfoto.Förra helgen var det dags för en första metalldetektering av den...

Blogginlägg 2010.06.08

Fornt på en moränknalle i Älby

Under förundersökningarna vid Älby sommaren 2009 påträffades ett antal stensträngar, två torpgrunder och ett skärvstensröse på sydsluttningen av en moränförhöjning....

Blogginlägg 2010.05.28

Nya delprojekt längs vägen

Den 1 juni startar ytterligare undersökningar för väg 288:s nya sträckning genom Rasbo. Detta delprojekt berör främst lämningar från järnålder...

Blogginlägg 2010.05.23

En händelserik vecka på väg 288

Här kommer en liten sammanfattning så här långt på vad som tilldragit sig längs väg 288 i Uppland den senaste...

Blogginlägg 2010.02.28

Fyndfrossa

Det finns flera goda skäl att för en stund fokusera på metallfynden från Prästgården, fynd som vi hämtade från konserveringen...