Uppland

Blogginlägg 2010.06.29

Husterrass på Björkgärdet

En överraskning här på Björkgärdet var de oväntade mängder med fynd som dateras till vendeltid till och med tidig medeltid...

Blogginlägg 2010.06.23

Från Bagdad till Rasbo

Ni minns säkert att det fanns en bit av ett arabiskt silvermynt bland de många vikingatida fynden från matjorden vid...

Blogginlägg 2010.06.22

Järnåldershus vid Prästgården

I Rasbo visar naturen upp sig i sin finaste midsommarskrud. På stora Prästgården håller vi samtidigt på och schaktar bort...

Blogginlägg 2010.06.21

Pilar och hus på Björkgärdet

Avtäckningen av lämningarna vid Björkgärdet fortsätter med oförändrad hastighet. I takt med att nya ytor avtäcks framkommer nya lämningar. Det...

Blogginlägg 2010.06.21

Nytt från Skeke

På Skeke har nu schaktningen gått in på sin åttonde vecka och ett helt nytt landskap börjar nu framträda. Platåhuset...

Blogginlägg 2010.06.17

Rapport från den uppländska leran i Rasbo

Nu är vi färdiga med den lilla boplatsen vid Prästgården. Resultatet blev ungefär det förväntade. Vi är övertygade om att...

Blogginlägg 2010.06.16

Senaste nytt från Strömmen

Vad har hänt se’n sist? Det är nu gått några veckor sedan vi senast var på Strömmen. Huvuddelen av fältarbetet...

Blogginlägg 2010.06.15

Björkgärdet

Vid Björkgärdet har det visat sig finnas oväntat många gravar av en typ som vanligtvis hör till yngre bronsålder och...

Blogginlägg 2010.06.11

Redan flera fynd från skärvstenshögen

Vi har nu arbetat med skärvstenshögen i en och en halv vecka. Två kvartiler har börjat grävas och flera fynd...

Blogginlägg 2010.06.09

Vikingatida fynd vid prästgården

Flygbild av undersökningsormådet vid Prästgården. Foto Max Marcus, Hawkeye flygfoto.Förra helgen var det dags för en första metalldetektering av den...

Blogginlägg 2010.06.08

Fornt på en moränknalle i Älby

Under förundersökningarna vid Älby sommaren 2009 påträffades ett antal stensträngar, två torpgrunder och ett skärvstensröse på sydsluttningen av en moränförhöjning....

Blogginlägg 2010.05.28

Nya delprojekt längs vägen

Den 1 juni startar ytterligare undersökningar för väg 288:s nya sträckning genom Rasbo. Detta delprojekt berör främst lämningar från järnålder...