Ett grymt fynd har gjorts i ett av stenfundamenten. Läs mer här: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/…/…/Pages/default.aspx