När Trafikverket skulle bygga en järnvägstunnel i Gamla Uppsala fick Arkeologerna, SAU och Upplandsmuseet möjlighet att undersöka ett 70 000 kvadratmeter stort område i närheten av de tre kungshögarna. Den mest spektakulära upptäckten var lämningarna efter två nästan kilometerlånga rader av trästolpar, som bedöms vara omkring 1400 år gamla.

Läs mer om projektet i Härskarna i Gamla Uppsala.