Gamla Uppsala, centralplats och kablarnas rike…

Celebert besök i schaktet bakom skolan. För visst är det en hjälmprydd Odin som sticker upp huvudet ur leran?

Våra stenfundament är verkligen märkliga. Nu har UNT skrivit om dem: http://www.unt.se/uppsala/mystik-i-gamla-uppsala-2498512.aspx

Vad är det för intressant med det här då? http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2013/Pages/amnesjarnets-tjusning.aspx

Full rulle bakom skolan, det undersöks massor med huslämningar.