Gravar, brunnar, hus, spikar, stolpmonument, hästskosömmar och smycken. En första grundläggande genomgång av allt som hittats i Gamla Uppsala är snart klar!

Vill du läsa mer om de nästan 8000 fynd och 16000 nedgrävningar, lager, stenpackningar mm som hittats? Läs här: http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2016/Pages/vad-gor-arkeologerna-nu.aspx

Finska och ryska keramiker i Gamla Uppsala? Analyser av keramiken ger spännande resultat:http://www.arkeologigamlauppsala.se/sv/nyheter/2016/pages/finska-och-ryska-keramiker-i-gamla-uppsala.aspx/

Historisk trängsel i Gamla Uppsala! Läs mer här:http://www.arkeologigamlauppsala.se/sv/nyheter/2016/pages/tank-att-sa-otroligt-mycket-kan-trangas-pa-en-sadan-liten-yta.aspx/

15 vikter och 3 delar av balansvågar hittades i Gamla Uppsala. Vad säger det om platsen? Läs vad experten Ingrid Gustin har att säga här: http://www.arkeologigamlauppsala.se/sv/nyheter/2016/pages/av-yttersta-vikt.aspx/

Vår duktiga osteolog Sofia Prata fångar fisk i Gamla Uppsalas gravar, undersöker gravritualer och upptäcker spår av forntida barn. Läs mer om Sofia och hennes forskning här: http://www.arkeologigamlauppsala.se/sv/nyheter/2016/pages/sofia-fångar-fisk-i-gamla-uppsala.aspx/