Den här mässingsdroppen som blivit kvar i degeln i Gamla Uppsala är guld värd för vår metallexpert Lena Grandin.

Hör bara här vad den kan avslöja: http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/en-droppe-massing-kan-avsloja-gjutarens-skicklighet.aspx

Vad vet du om forntida smeder? Kom till Upplandsmuseet i kväll den 4 november klockan 18.30!
Då håller Eva Hjärtner-Holdar föredraget ”Arkeometallurgi i Gamla Uppsala – hur gör vi? Och vad kan vi få veta om smeders verksamhet?”

Motsatsen till Uppsala högar: begravningar i svackor! Just denna är daterad till 780-880 e. Kr.

I lagren ovanpå graven låg nästan hundra fynd, däribland många verktyg. Läs mer här:http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/gravarna-som-ingen-sag.aspx

Anton Seilers karriär i frityrbranschen får vänta. Ett stolpmonument kom emellan:http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/vi-som-jobbar-i-projektet-del-7.aspx

Aktivitetsytorna berättar om vad som egentligen hände i Gamla Uppsala, då för länge sedan: http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/aktivitetsytor-avslojar-handelser.aspx

Nya Gamla Uppsala! http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/nya-gamla-uppsala.aspx

Vi har hittat mängder med föremål av rituell karaktär i Gamla Uppsala. Här kan du läsa vad Olof Sundqvist, som är professor i religionshistoria, har att säga om dessa! http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/spar-av-forntida-kult.aspx

Vad är egentligen länsstyrelsens roll vid utgrävningar?

Allt du velat veta men inte vågat fråga om berättar Tina Fors om här: http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsen-roll-i-gamla-uppsala.aspx

Ola Magnell har skådat fågel i Gamla Uppsala! Här matrester i form av vinge från skogsduva.

Fler ornitologiska observationer finner du här: http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/bland-duvor-och-hokar.aspx