Gamlis, logistikens vagga. Sen i april har vi undersökt 10 olika delområden, nu jobbar vi med nummer 11, sen väntar ytterligare 10 stycken fram till slutet av oktober…

Fragment från en kvarnsten av glimmerskiffer, återanvända i en stolphålsskoning. OKB-gänget önskar trevlig helg!

Här finns Gamla Uppsalas medeltid! http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2013/Pages/medeltida-spar.aspx

Färdiga vid Sivs väg!! Flera hinkar med djurben som ska tvättas nu…

Avfallshög välkomnade medeltida kyrkobesökare i Gamla Uppsala
http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2013/Pages/avfall-motte-kyrkobesokare.aspx

Jaaa! Ännu fler stenfundament! http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2013/Pages/fortsattning-foljer.aspx

Fiskafänge! http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2013/Pages/visst-nappar-det!.aspx