Vi har en berömd skulptör i OKB-gänget, här är hans senaste verk…

Forntida ögonbrynsplock? http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2013/Pages/harfin-.aspx

När vi har tråkigt i schaktet bygger vi finfina stensättningar med materialet från fundamentsgroparna…

Lerigt, men inte så glatt. Projektets hästexpert kratsar hovarna!

Tittut! Röntgen avslöjade ringväv.

http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2013/Pages/rontgen-avslojade-ringvav.aspx

Foto: Acta konservering