Gamla Uppsalas fynd registreras för fullt! Men vad är det här egentligen?

http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/vad-kan-det-vara.aspx

Ett tu tre. Fin filur från Gamla Uppsala!

http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/gamla-uppsalas-ansikte.aspx

Hur var det att bo i Gamla Uppsala före högarnas tid?

Hans Göthberg berättar om våra fynd från bronsåldern:
http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/gamla-uppsala-bebott-tidigare-an-man-trott.aspx

Det här är väl ett avtryck som ger intryck?! Tyg och snöre från Gamla Uppsalas fornstora dagar, upptäckta på en gjutform.

Fler keramikfynd finns här:
http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/avtryck-ger-intryck.aspx

Utgrävningen i Gamla Uppsala är så gott som över – men det roliga är inte slut!

Vilka var arkeologen Malin Lucas bästa upptäckter och vad sysslar hon med nu? Här är svaret: http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/vi-som-jobbar-i-projektet.aspx