utredning

Publikation

Vägplan för väg 35 samt anslutande enskilda vägar

Rapport 2017:20. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom del av Hackefors 5:1, Landeryds socken samt arkeologisk utredning etapp 1 inom del av Bökestad 5:1 m.fl., Landeryds och Vårdsbergs socknar.

Tjänst

Uppdragsarkeologi

De flesta arkeologiska undersökningar i Sverige görs i samband med markexploatering, till exempel när en ny väg ska dras eller...