våtmarksarkeologi

Publikation

Vendel- och vikingatida träartefakter

Rapport 2016:6. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Där backe möter slätt – mellan mosse och lund

Rapport 2017:18. Arkeologisk undersökning 2015, Skåne. Adam Bolander m. fl.

Tjänst

Våtmarksarkeologi

Det finns ännu ett stort antal bevarade våtmarker i Sverige – mossar, kärr och sjöar som bildats genom naturliga processer under...