2016

Rapport 2016:6. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåkers socken, Alafors 2:16 med flera. En arkeologisk utredning inför planprogram för nya Annebergs centrum.
Johannes Nieminen

Hösten 2015 gjordes en arkeologisk utredning inför ett planprogram för nya Annebergs centrum. Vid utredningen påträffades träartefakter, en tillspetsad planka och en stör som spetsats har 14C-daterats till vendeloch vikingatid. Träfynden återfanns i ett gyttjelager under cirka en och en halv meter tjocka vattenavsatta sand- och leravlagringar i en gammal fåra av Kungsbackaån.