2016

En arkeologisk utredning inför planprogram för nya Annebergs centrum. Rapport 2016:6. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåkers socken, Alafors 2:16 med flera.

Författare: Johannes Nieminen

Hösten 2015 gjordes en arkeologisk utredning inför ett planprogram för nya Annebergs centrum. Vid utredningen påträffades träartefakter, en tillspetsad planka och en stör som spetsats har 14C-daterats till vendeloch vikingatid. Träfynden återfanns i ett gyttjelager under cirka en och en halv meter tjocka vattenavsatta sand- och leravlagringar i en gammal fåra av Kungsbackaån.