Wrangelska palatset

Publikation

Palatslämningar på Riddarholmen

Rapport 2015:66. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll och schaktövervakning, Uppland. Maria Lingström

Publikation

Wrangelska palatset, Birger Jarls torg m.fl.

Rapport 2017:105. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren m. fl.