2017

Wrangelska palatset, Birger Jarls torg och södra Riddarholmskajen. Schaktningsövervakningar på Riddarholmen. Rapport 2017:105
Arkeologisk förundersökning. Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Stockholm stad, Gråmunkeholmen 3, Stockholm 103:1.
Katarina Appelgren, Mathias Bäck & Tomas Westberg

Arkeologerna har efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholm utfört schaktkontroller på Riddarholmen inom fornlämning Stockholm 103:1 under åren 2015 och 2016. Vid undersökningarna framkom bl.a. murrester, en tegelläggning, brygganläggning samt delar av ett gravkapell, det senare invid Riddarholmskyrkan.