2015

Rapport 2015:66. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll och schaktövervakning. Undersökningar av Wrangelska palatsets sjögård samt Stenbockska palatsets flyglar. Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Stockholms stad, Riddarholmen, kvarteret Gråmunkeholmen 3, Tryckerigatan, Rosenhanska palatset och Evert Taubes terrass, Stockholm 103:1
Maria Lingström

I samband med olika former av exploateringar har det utförts tre arkeologiska förundersökningar i form av schaktkontroller och schaktövervakningar på Riddarholmen. Undersökningarna ägde rum under perioden juni 2014–januari 2015. Uppdragsgivare var Statens fastighetsverk. I Tryckerigatan framkom delar av en av flyglarna till Stenbockska palatset samt kulturlager innehållande bland annat keramik med huvudsaklig datering till 1620–1660/1670-tal. På Rosenhanska palatsets gård påträffades inget av arkeologiskt intresse. Vid Evert Taubes terrass framkom sten- och tegelkonstruktioner, som troligen utgör delar av Wrangelska palatsets altaner och trappor. Därtill undersöktes en äldre föregångare till den stödmur från år 1928, som nu är under renovering.