En plats med många fynd från stenåldern undersöks på nytt. Det handlar om en forskningsgrävning som görs i samarbete med Lunds och Stockholms universitet och syftet är att undersöka hur bevarandeförhållanden för organiskt material förändrats det senaste århundradet.

I knappt två veckor kommer vi att göra en liten forskningsundersökning tillsammans med Lunds och Stockholms universitet. Platsen som ska undersökas är Ageröd I H:C, en klassisk stenålderslokal som undersöktes på 1940-talet av Carl-Axel Althin, och av professor Lars Larsson på 1970-talet. Syftet med undersökningen är att undersöka hur bevarandeförhållandena för organiskt material har förändrats det senaste århundradet.  Många faktorer påverkar hur väl ben och trä bevaras, allt ifrån lokala dräneringar till miljöföroreningar och ett förändrat klimat.

Rent praktiskt kommer vi att handgräva rutor, vattensålla materialet och se om det finns kvar något benmaterial på platsen. Vi kommer sedan att bedöma hur mycket det 8 000 år gamla materialet har brutits ned, genom att göra jämförande analyser med benmaterial från platsen som grävdes upp på 1940- och 1970-talet.

Vid fältarbetet kommer forskare från Sverige, Danmark, Tyskland och Finland att delta. Vår förhoppning är att undersökningen ska bli den första av ett flertal liknande studier i norra Europa.

 

Spån av flinta

Del av dekorerad benspets.

Professor emeritus Lars Larsson, Mathilda Kjällquist och Adam Boethius vid fixpunkt från 1940-talet.