Arkeologi är inte alltid stolphål och gravhögar, ibland kan har vi andra typer av uppdrag. Sedan 2007 har vi arbetat med byggnadsarkeologiska undersökningar av Läckö slott. 

Läckö slott ligger strax utanför Lidköping i Västergötland.

Läckö slott ligger på en utlöpare av Kållands ö i Vänerns södra del. Det är byggt på en bergig udde ca 10–15 meter över Vänerns strand. Läckö präglades fram till 1600-talet av den medeltida borgen som enligt tradition blev grundlagd av Brynolf Algotsson år 1298. Stora om- och tillbyggnader på 1600-talet av Jacob Magnus Gabriel del la Gardie medförde att borgen förändrades till ett slott, ett representativt byggnadskomplex. År 1935 blev Läckö statligt byggnadsminne.

Arkeologerna har sedan 2007 haft turen att få jobba med byggnadsarkeologiska undersökningar av slottet. Anledningen till att vi är här är att den puts som slottet putsades om med på 1960–70-talen (cementblandad puts) har visat sig binda fukt och är dessutom angripen av röda alger.

Fastighetsverket bekostar därför en omputsning av slottet där en mer kalkrik och bättre puts används. I år är det slottskyrkans tur. Kyrkan uppfördes mellan åren 1654 och 1669. Kyrkan är en av tillbyggnader som Magnus Gabriel de la Gardie lät uppföra då han tog över borgen på 1600-talet.

Idag jobbar vi 25 meter upp i luften då vi fotograferar och dokumenterar slottskyrkan på Läckö slott. Utsikt från byggnadsställningarna, ca 25 meter ner ligger den yttre borggården.
Utsikt över tinnar och torn.
På bilden ser man det mer än 1 cm tjocka cementpustlagret.