En 2 500-årig sophög med fiskben och keramik från tiden när Vendel utgjorde en ö. Det hittade arkeologerna våren 2014 under en schaktningsövervakning vid Dandandakullen i Vallentuna.

Ett par stolphål i närheten av gravfältet. Kanske från en vikingatida byggnad? Foto: Anton Seiler (CC-BY)

Men spåren från det förflutna resulterade även i stolphål och flera kulturlager. Stenåldersbosättningen är ett av de första tecknen på mänsklig aktivitet i området men långt ifrån den sista. Här begravde vikingarna sina döda och här har ståtliga gravar med praktfulla gravgåvor grävts fram, bland annat av Birkaforskaren Hjalmar Stolpe. Och området kan dölja mycket, mycket mer…

Praktfynd från vikingatiden i ”Karlarnas by”

En av de första som undersökte platsen var Hjalmar Stolpe, den berömde Birkaforskaren. Han var en mycket aktiv yrkesman som gillade att ha många järn i elden. När Stolpe i slutet av 1800-talet undersökte båtgravfältet i Vendel passade han även på att ta sig en titt i ett stort antal gravhögar i omgivningarna. Syftet är höljt i dunkel men förmodligen ville han se om det fanns andra gravar som innehöll rika gravgåvor med prov på mästerlig djurornamentik.

Våren 1894 undersökte Stolpe och hans trogna medarbetare Glans, Ericsson och Wass ett femtontal gravhögar på Dandandakullen, ett av Karbys många gravfält, någon kilometer söder om Vendels kyrka. Ortnamnet Karby brukar tolkas som Karlarnas by, en plats där krigare uppehöll sig. Ett stort antal vikingatida vapen hittades i flera av gravarna, allt från svärd, spjuts- och pilspetsar samt detaljer till sköldar. I nästan samtliga vapengravar fanns även en häst och i flera fall ovanligt stora hundar som nog kunde fungera som effektiva vapen. Björnfalanger från ursprungliga fällar och en rovfågel är också värda att nämna.

En del av allt det material som hittades, cirka 2 500 f. Kr, I det här fallet keramik. Foto: (CC-BY)

Familjegravar med hemliga gömmor

Flera gravhögar kan ha varit familjegravar som användes under åtminstone två århundraden, i en av dem fanns hela 29 olika gravgömmor, troligen ett rekord i svenskt arkeologiskt material. Än idag har väldigt få Karbyar varit föremål för arkeologiska undersökningar och Stolpes insatser har gett ett sällsynt och värdefullt material för att förstå hur en bygd var organiserad på övergripande nivå under yngre järnålder.

Under gravarna hittades även keramikskärvor från mellanneolitisk tid, men dessa fynd fick aldrig någon större uppmärksamhet av Birkaforskaren. Varför bry sig om trasiga kärl när man kan ägna sitt yrkesliv åt ett par av Sveriges häftigaste fornlämningar…?

Vi återkommer gärna…

Spänningen var därför stor när Arkeologerna tog sig an området, men fler gravar blev det inte. Under 2014 genomförde vi en schaktningsövervakning i samband med att nya ledningar skulle grävas ner. Schaktet passerade i åkermarken nedanför Dandandakullen och frågan var om spår efter de vikingatida krigarna skulle upptäckas.

Stolphål och tjocka kulturlager hittades. På en mycket begränsad yta fanns också ett kolsvart lager, fullständigt fullproppat med keramik, stenartefakter och fiskben från cirka 2500 f Kr. Kanske en sophög från en bosättning belägen på den södra sidan av en ö, då Vendel var en del av ett skärgårdslandskap. Långt innan krigarna kom in i bilden hade säljägare och fiskare redan förstått att Dandandakullen var en ypperlig plats att uppehålla sig vid.

Vad döljer sig mer i jorden i det kulturhistoriskt rika området?  Vilka hemligheter har ännu inte sett dagens ljus? Även vi arkeologer återkommer gärna dit om tillfälle ges…