Manuell magnetometerManuell magnetometerFoto: Arkeologerna (CC BY)

Magnetometer

Genom att mäta olika materials magnetiska egenskaper med ett mycket känsligt instrument, en så kallad magnetometer, är det möjligt att få värdefull information om arkeologiska strukturer under mark – utan att gräva.

Avvikande magnetisering i marken kan vara tecken på exempelvis forntida metallhantering, eldstäder eller förekomsten av övertäckta strukturer som är uppbyggda av mycket magnetiskt material, såsom tegel, bränd lera eller magnetiserad jord. Sådana indikationer kan vara betydelsefulla för identifiering och tolkning av arkeologiska boplats- eller gravområden och för att diskutera deras utbredning.

Metoden är förhållandevis snabb, från en och en halv upp till tjugo hektar om dagen. Omfattningen beror på vilket magnetometersystem som används, antingen ett manuellt för mindre undersökningar eller ett motoriserat för riktigt storskaliga undersökningar.

Kontakt

Pär Karlsson Bengt Westergaard
Arkeolog/Prospekteringsansvarig Arkeolog/Systemförvaltare
010-480 80 14 010-480 80 19

Dela sidan på