I höst undersöker vi en gammal gård i Norrtil. Här bodde rika människor under vikingatiden och medeltiden för mellan 500–1000 år sedan. Nu kan du besöka utgrävningen och själv följa med på en resa tillbaka i tiden.

Gården låg på en höjd med fin utsikt över Garnsviken där man färdades med båt till och från staden Sigtuna. De som levde här hade god utblick och tillgång till vägar och därmed handel, både sjöledes och över land. Arkeologerna vill veta om gården byggdes när staden Sigtuna grundades på 900-talet. De vill också ta reda på hur husen såg ut, vad man åt och vad man arbetade med.

Fram till början av november 2017 undersöker vi spåren efter dessa mäktiga människor – på uppdrag av Sigtuna kommun.

I Norrtil finns en runsten som är 1000 år gammal. Där står det med runor: ”Ilturi lät resa sten efter Siggeir sin fader. Gud hjälpe hans ande”. Kanske bodde de på gården som nu undersöks? Och under medeltiden ägdes den gård som låg där då av en av Sveriges mäktigaste män, Torkel Knutsson (död 1306).

Läs mer om utgrävningen på uppdragssidan.

Du kan även besöka oss i fält på en guidad visning.

Allmänna visningar
Torsdag 19/10 kl. 11.00
Lördag 21/10 kl. 14.00
Fredag 27/10 kl. 10.00
Lördag 28/10 kl. 13.00 och 14.00

Parkering:
Porfyrvägen 1 och Märstavägen 20. Kort promenad till grävplatsen.