Kolla in vår nya coola 3D-modell från kvarteret Renströmmen i Norrköping!
 
Platsen som grävdes ut 2017, innehöll rester av byggnader, källare och innergårdar som uppfördes på 1600–1700-talet. Den äldsta fasen av byggnader gick tillbaka till 1620-tal. Ett rikt fyndmaterial hittades också; till exempel keramik och porslin från bland annat Kina, glas, djurben, kritpipor och en mycket originell pipa av trä.

Modellen nedan är en sammanslagning av hela undersökningsområdet som grävdes och fotograferades i olika omgångar. Tydligast ser man detta i ena änden av den större stenläggningen (5) där delarna överlappar varandra och också visar lite av stratigrafin. Dvs den ena delen av modellen ligger lite högre än den andra vilket alltså ska vara så. De representerar således olika tidshorisonter. Modellen är gjord utifrån 1917 bilder tagna med kamera på fotostång och handhållen kamera. Undersökningsområdet var på 1150 kvadratmeter.