Saltängen kom att bli den nya, moderna delen av Norrköping under 1700-talet. Nu byggde de rika och kända stora bostadshus i sten längs med strömmen. I samband med att Scandic hotell planerar att bygga ut sin verksamhet i kvarteret Renströmmen undersöker vi delar av två av kvarterets tomter.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.