Idag undersökte vi en del av en träbyggnad som möjligen blev lågornas rov i den omfattande stadsbranden den 30 juli år 1719. Huset var beläget på östra sidan av gården nr 4, som enligt kartan från år 1728 ägdes av den från Stockholm inflyttade handelsmannen Henrik Wilckens. I brandraseringen låg bl a skärvor från importerade fajanskärl och kritpipsskaft.

Saltängsgatan 3 – Gripenwaldtska huset – även kallat W6-huset. Äldsta delen av huset brukar anses vara byggt 1760, varefter det byggdes om 1805. Det senare sällskapet ägde fastigheten från år 1861. På första våningen fanns biljardutrymmen och andra våningen innehöll en restaurang. Senare låg i huset Norrköpings första biograf, Stjärnan, och här hade också Östergötlands Dagblad sina lokaler.
Keramik och kritpipsskaft från brandraseringen
Byggnaden har åtminstone haft två rum