Vi påbörjade idag ytterligare ett schakt som delvis berörde den gamla Magasinsgatan.

Den kullerstenslagda gatan från 1700-talet var skadad mot väster av 1900-talets ledningsnedgrävningar. Gatan var ursprungligen ca 5 meter bred, dvs snarare en gränd. Gatumarken från 1600- och 1700-talen innehåller relativt mycket sopor, framför allt slaktavfall från bl a nöt, svin och häst. Det är tydligt att man gjort sig av med de mest köttfattiga delarna.

På den bevarade östra delen finns en ränndal av större stenar. Denna följer några decimeter utanför en husgrund, som tillhörde en av byggnaderna på tomten 4 i Renströmmen. Den aktuella byggnaden beskrivs som en bod på kartan från år 1805 och var ca 14 meter lång. Imorgon kommer vi att ta reda på om det stod byggnader utmed denna del av Magasinsgatan även under 1600-tal och 1700-talets första hälft.

Framrensning av Magasinsgatans kullerstenslagda yta från 1700-talet.
Magasinsgatan och delar av västra bebyggelsen på tomten, mot söder.
Läget för dagens schakt, enligt ett utdrag från 1805 års karta.