I måndags påbörjade vi en förundersökning i kv Renströmmen 7 i Norrköping (Saltängsgatan 3) inför planerade byggnationer.

Kvarteret är beläget inom Saltängen, också benämnt ”Den Nya Staden”, som planlades och uppfördes norr om Strömmen av hertig Johan i början 1600-talet. Stadsdelen var Norrköpings finaste under 1600-talet och här uppförde bl a Louis de Geer sitt palats, Stenhuset. Kv Renströmmen är utlagt på stadskartan över Norrköping från år 1640. På kartan från år 1728 är de enskilda tomterna utritade. Kartan visar att de aktuella tomterna 3 och 4 ägdes av rådmannen Jochim Wittstock respektive handelsmannen Henrik Wilckens.

Vi har hittills hittat stenläggningar, husgrunder och ett stort spisfundament inom områdets nordöstra del, från i huvudsak perioden 1700-1850.

Ett stort spisfundament, husgrunder och stenläggningar.
STOCKHOLMS HALLSTÄMPEL 1841
Märke i bly