Dagens schakt grävdes österut från den numera försvunna Magasinsgatan, som gick mellan Slottsgatan i norr och Saltängsgatan i söder.

Sönderslaget fajansfat och vinglas, samt kritpipsskaft och ostronskal.
Utdrag av 1728 års karta, med Magasinsgatan till vänster
Bebyggelserester från 1700-tal och tidigt 1800-tal

Idag återstår en bit av gatan norr om Slottsgatan. Magasinsgatan finns utlagd redan på stadskartan från år 1640. Tomten 4 i Renströmmen hade bebyggelse utmed Magasinsgatan under 1600-1800-talen. Idag undersöktes bl a en del av en byggnad som på 1805 års karta beskrivs som brygghus av sten.

Utdrag från karta från år 1805. ”d” beskrivs som brygghus av sten och ”c” beskrivs som bod av trä. dessa bägge byggnader låg utmed Magasinsgatan i väster.
Vem tappade knappen på 1700-talet?

Det låg avfall i de utlagda sandlagren mellan de olika gatunivåerna i Magasinsgatan. Sönderslagna fajansfat och vinglas, samt ostronskal och kritpipsskaft vittnar om diverse festligheter i grannskapet under 1700-talet.