Andraveckan på den amatörarkeologiska kursen bjöd på lerlager som var lite svåra att gräva så det har varit en tuff vecka för kursdeltagarna men de har kämpat på.

Från vänster: Tomas Westberg Arkeologerna, Bosse Wesslén, Per Axelsson, Anders Boberg, Christina Heinrich, Seppo Honkanen, Eeva Lehvus, Hans Frostell, Edith Arbjörk, Benny Lindberg, Ann-Mari Hållans Stenholm Arkeologerna.