Under grävningens andra vecka har vi bland annat undersökt och diskuterat två lerhaltiga kulturlager som kommit fram i det stora schaktet intill vallgraven.

Amatörarkeologerna i schaktet vid vallgraven

Vi valde att lägga ett schakt just här eftersom vi var intresserade av hur de medeltida aktiviteterna förhöll sig till vallgraven och hur den restaurering som gjordes av densamma på 1900-talet eventuellt hade påverkat äldre lämningar. Lagren är hårda och svåra att gräva så det har varit en tuff vecka för kursdeltagarna!

Det ena lagret innehåller enstaka fragment av djurben och tegelkross och i det andra enbart något fiskfjäll. Det lager som ligger närmast vallgraven kan möjligen vara lera som schaktades upp när vallgraven restaurerades på 1900-talet, medan lerlagret som ligger lite längre ifrån kanten av vallgraven kanske kan vara spår efter medeltida aktiviteter. Det enda sättet att få veta mer är att gräva vidare och framförallt undersöka vad som ligger under dessa lerlagren. Det ska vi fortsätta med den kommande veckan!