Mjölktand av häst från de amatörarkeologiska utgrävningarna vid Biskopstuna, ärkebiskopsborgen i Österåker. Tandrötterna har tillbakabildats på tanden och visar att det rör sig om en tappad mjölktand, just den här kindtanden från underkäken tappar hästarna vid 2,5 års ålder. I benmaterialet finns flera tappade mjölktänder av framför allt häst, men också tänder från får och svin. De har troligen hittats vid en gårdsplan eller liknande till borgen där hästar hållits tillsammans med andra småkreatur.