Första veckans kursdeltagare har just avslutat sina grävinsatser och det ser verkligen lovande ut! Under veckan som gått har den medeltida stenläggningen kommit fram i flera schakt och kan vara större än vi anat.

I år undersöker vi fyra schakt, varav två ligger i direkt anslutning till det schakt som vi undersökte förra året. Placeringen av schakten har styrts av frågor som har väckts av resultaten från förra årets undersökning. Då hittade vi delar av en stenläggning som kan vara borggården. Nu vill vi veta mer om den. Kan vi få en avslutning av stenläggningen mot vallgraven och hur har stenläggningen i så fall avslutats? Kanske av en kant större stenar? Under veckan som gått har stenläggningen kommit fram i flera schakt. Redan nu finns antydningar om att den kan sträcka sig över ett större område än vi tidigare anat.

Förra året undersökte vi ett lerlager i ena kanten av stenläggningen. Lerlagret kan möjligen vara ett lergolv i en byggnad. Hur är det med den saken? Om det är en byggnad så undrar vi förstås vad den använts till. Under veckan har det kommit fram en liten del av lerlagret, men mer behöver undersökas för att vi ska kunna säga om det är ett golv.

I vårt schakt 2018 fanns också vad som tolkades som en mur vid en georadarundersökning inför undersökningen det året. Det visade sig emellertid vid undersökningen att där inte låg lämningar efter en mur. I år har vi därför lagt ett schakt i förlängningen av den möjliga muren, för att eventuellt fånga den där, eller kanske något annat som givit utslag på georadarn. Veckans grävande tyder på det senare, att muren lyser med sin frånvaro, men att det istället finns en stenläggning inom schaktet.

Under veckan har vi också  tillvaratagit djurben, fragment av glas- och keramikkärl, hästskosöm och mycket mer.