Nu är amatörarkeologerna igång igen i Biskopstuna för tredje och sista året. Alla har varit med tidigare år och har därför ett säkrare grepp om skärsleven och en skarpare blick för de fragmentariska lämningarna.

Vi har tagit upp två nya schakt och redan efter fyra dagar har kursdeltagarna grävt fram delar av en byggnad i det ena schaktet och kanske även i det andra.

Vad gäller fyndmaterialet i år så är det anmärkningsvärt att det är betydligt färre fynd av tegelkross och djurben.  Exempel på vad vi hittat i övrigt är en välbevarad pryl i järn, vilket är ett verktyg som används vid trä- och läderhantverk. Ett annat fynd är ett fint beslag i kopparlegering som säkert suttit på ett skrin.

Visningar och publik verksamhet

I år påverkas programverksamheten av den pågående pandemin. Vill du delta på en visning måste du förboka plats. Besökare ombeds iaktta försiktighet och hålla avstånd till varandra. En utställning om Biskopstuna finns tillgänglig på platsen även när borgruinen är låst. Det kostar inget att besöka Biskopstuna eller att gå med på en visning. Mer info hittar du på kommunens hemsida

Tider:

26/8 Kvällsvisning av den pågående forskningsundersökningen klockan 17.30 Boka plats här

27/8 Lunchvisning av den pågående forskningsundersökningen klockan 12.00 Boka plats här

30/8 Under Arkeologidagen anordnas flera visningar kl. 12.00–15.00. Bokningsbara visningar:

  • 12.00–12.30 Visning Biskopstuna borgruin (max 15 personer) Boka plats här
  • 12.30–13.15 Visning av årets forskningsgrävning (max 30 personer) Boka plats här
  • 13.30–14.00 Visning Biskopstuna borgruin (max 15 personer) Boka plats här
  • 14.00–14.45 Visning av årets forskningsgrävning (max 30 personer) Boka plats här