Under hösten och vintern efter att själva grävningen av röset avslutats har vi jobbat vidare med att tolka de fynd och strukturer vi hittade vid undersökningen och att gå igenom dokumentationsmaterialet.

Jordprover har lämnats in för analys, små benbitar och kol har skickats för C-14-datering och fynden har sorterats. Snart hoppas vi få dateringarna, vilket ska bli spännande. Röset visade sig innehålla resterna av en bålplats där man kremerat en kvinna för omkring 3000-3500 år sedan. Över kremeringsplatsen hade man sedan byggt ett gravmonument med milsvid utsikt över hav och land. Gisela Ängeby och Ulf Ragnesten kommer presentera grävningen och de resultat vi hittills har på det årliga seminariet Västsvensk arkeologidag vid Göteborgs universitet. 

Är du nyfiken på mer information om vad vi hittade i höstas? I Göteborgs stadsmuseums foajé finns just nu en monter där några av fynden från röset visas. Mer om öppettider m.m. kan du läsa här.

Vi har också klippt ihop en kort film som visar röset i de olika stadierna av utgrävning, vårt arbete med att gräva och bära sten – och inte minst den fantastiska utsikten från berget vid älvmynningen.