I början av augusti 2017 påbörjades en utgrävning av fornlämningen Lundby 5:1-2 på södra Hisingen i Göteborg. Det är ett välbevarat bronsåldersröse, upp emot 20 meter i diameter, och ytterligare en grav i form av en enkel stensättning.

Läs mer på projektets uppdragssida.