Det stora röset i Arendal på Hisingen i Göteborg gömde på en hemlighet. Under 2017 undersöktes platsen och röset, som antogs vara från bronsålder och mätte omkring 20 meter i diameter, visade sig ha uppförts betydligt senare…

Under utgrävningen hittades rester efter en kvinnas kremeringsbål och offrade skalkorn bland bålresterna. Kremeringen och sädesoffret hade skett ett par hundra år före Kristi födelse. Några generationer senare utfördes en sekundärbegravning i en enkel grop, för övrigt den enda säkert identifierade gravgömman i röse.

Läs mer om resultatet och rösets långa historia i rapporten Röset vid Arendal – En mångbottnad historia och den populärvetenskapliga sammanfattningen Ett röse med många berättelser!