Vi är tillbaka på Johannebergs landeri och följer de fortsatta arbeten som görs här inför bygget av Västlänken. Det blir allt tydligare vilka enorma arbeten som gjordes här under loppet av 1800-talet för att skapa den trädgård som finns här idag – och som förhoppningsvis kommer att återskapas om ett antal år när byggnadsarbetena är klara.

Så här såg det ut när vi grävde våren 2018. Vi har tagit bort ett tjockt lager med lera och jord innanför en stenmur. De mörka fyrkanterna är odlingsbäddar och de ljusa partierna är trädgårdsgångar med sand. Förmodligen motsvarar detta den trädgård vi möter på kartan från 1828.

Utgrävning av trädgården på Johannebergs landeri våren 2018. Foto: Markus Andersson.

På bilden nedan ser vi en del av kartan från 1828. De ljusblåa markeringarna är alla murar och andra stenkonstruktioner som vi dokumenterat hittills. Här ser vi också de rektangulära odlingsbäddarna och raka gångarna som syns på fotot ovan. Som synes, så har vi bara undersökt en mindre del av trädgården, som en gång sträckte sig ända ned mot Korsvägen. Vägen som går öster om trädgården motsvarar ungefär dagens Södra Vägen.

Karta över Johannebergs landeri 1828, med arkeologiska inmätningar lagda ovanpå.

Över denna äldre trädgård (som förvisso inte var den första aktiviteten här) låg en yngre, med mjuka former och slingrande gångar. Vi ser den på en karta från 1880.

Karta från 1880, samma utsnitt som bilden ovan. Här har trädgården mycket mjukare former.

I år följer vi grävmaskinerna när de tar bort fler lager med jord och lera. Nu börjar den ursprungliga topografin synas och det blir tydligt hur mycket arbete som lades ned på att omforma den bergiga sluttningen ned mot Korsvägen till en prydlig trädgård. På bilden nedan ser vi samma område som på den översta bilden, men mot söder. Det område vi grävde ut 2018 är täckt med grus. Just nu gräver vi fram muren båda sidor och dokumenterar den.

I bakgrunden ser vi den tillskapade topografin, den som byggdes upp under loppet av 1800-talet, med en sluttning och en plan terrass. För att skapa prydnadsträdgården framför landeribyggnaderna har man sprängt bort delar av berget, fyllt upp andra delar med lera och jord och byggt flera murar som skapar terrasser i sluttningen (varifrån kom materialet – det kan man undra!). Det var stora resurser som innehavarna av Johanneberg lade på att skapa sin trädgård och den förändrades med ganska täta intervaller. Kanske är det lite som dagens köksrenoveringar – alla som kunde vill ha något fint att visa upp och skryta med och förra årets trädgårdsmode var SÅ utdaterat.