Från 1845 och fram till sin död 1851 innehar den före detta landshövdingen i Halland, Claes Wirgin, Johannebergs landeri.

Han är mantalsskriven här med sin familj och efter hans död bor änkan Amelie kvar här ytterligare ett par år. Dottern Jaquette Christina är också skriven här några år. Hon verkar ha varit en ”hemmadotter” och bor fortfarande hemma vid 25–30 års ålder. Även om familjen Wirgin endast bodde här några år så tycks de ha satsat på att ordna med trädgården. Trädgårdsmästaren Johan Theodor Lönngren anställs och bosätter sig med hustru och svärmor på Johanneberg. Bodde de i någon av flyglarna, eller någon annanstans inom området? Det vet vi inte.

Kartan från 1855 visar vad som åstadkoms under familjen Wirgins tid. Vi ser att trädgården har blivit lite större åt både norr och söder och en väg eller gång verkar ha byggts i områdets norra del men kartan är alltför småskalig för att vi ska kunna urskilja detaljerna.

Kartan från 1855 visar hur trädgården såg ut några år efter Claes Wirgins död