När Arkeologerna undersökt Göteborgs befästningar i samband med byggnationen av Västlänken har vi inte bara hittat murar, vallar och vallgravar. Vi har även funnit spåren efter alla de arbetare som slet med att bygga dessa konstruktioner. I filmen berättar Tom Wennberg om fynden som kan kopplas till dessa människorna som hittills varit osynliga.