De kända historiska berättelserna kring Gullbergs fästen handlar om uppförande av hus och fästen på kungliga order, krig, raseringar, heroiska försvarsinsatser, danska plundringståg, återuppbyggnad, anfall, restaurering och förfall.

Gullberg har varit befäst ett flertal gånger och förstörts i samband med krig med Danmark lika ofta. En del av vårt arbete som arkeologer är att levandegöra och berätta något om livet på fästet som inte framgår i de historiska dokumenten, men först belyser vi lite av vad de historiska kartorna visar.

En dansk segermedalj visar fästet 1612 med vallar, vattengravar och utanverk. Någon äldre avbildning av fäste på Gullberg känner vi inte till. Teckning av Lars Gahrn efter den danska segermedaljen, GSM arkiv

Under tidigt 1300-tal nämns Gullbergshus i Erikskrönikan, troligen bestod då det befästa huset av en enkel skans med omgivande palissader och vakttorn. År 1455 byggdes ett starkare fäste försett med murar, utan vidare utanverk. Det förstördes, men återuppbyggdes 1469 för att jämnas med marken samma år. 1522 byggdes återigen fästet upp, för att än en gång helt raseras i krig. Nästa gång klippan befästes gjordes skansen betydligt starkare med vallar, vattengravar och utanverk. Fästet förstärktes och byggdes ut under många år och var i gott skick när det anfölls 1612 och raserades helt 1613 av en dansk här. Samtidigt som Göteborgs befästning byggdes började en ny stjärnskans byggads på Gullberg 1643, men efter freden 1645 tilläts skansen förfalla. Den upprustades tillfälligt inför nästa krig med danskarna 1656. Efter freden eftersattes underhållet återigen för att 1675 rustas nödtorftigt inför ytterligare krig med Danmark. På 1680-talet var fästningen på Gullberg mycket förfallen när byggplanerna för Skansen Lejonet realiserades.

En karta från mitten av 1600-talet som visar den stjärnskans som började byggas 1643. KrA SFP 037:438d
Utdrag ur karta från 1682 som visar Gullbergs fäste innan Skansen Lejonet började byggas. Bilden visar att uppgången och ingången till fästet var riktat åt sydväst. KrA SFP Göteborg 037:002
Karta över Gullberg och fästet från 1687 när Skansen Lejonet ska byggas. På bilden syns hur Skansen Lejonet är tänkt att placeras i förhållande till Gullbergs fäste. KrA SFP 037:381a