Vad döljer sig vid Skansen Lejonet? Nu fortsätter de arkeologiska undersökningarna vid Gullbergs fäste. Välkommen på en guidad tur med våra arkeologer!

Onsdag den 9 maj kl 16
Onsdag den 16 maj kl 11

Turerna pågår cirka 45 minuter. Samling vid bergets fot öster om Skansen Lejonet. Obs! Mycket begränsade parkeringsmöjligheter.

Läs mer om projektet.