Grävningarna vid Centralen i Göteborg fortgår, och arkeologerna rensar fram och dokumenterar de arkeologiska lämningarna för fullt. Nu har vi hittat det vi tror är vallgravskanten mot Hultmans holme.

Göteborgs befästningsverk byggdes upp bland annat med murar och vallgrav på 1600-talet. Ungefär vid uppfarten till Hisingsbron, öster om Lilla bommen, bildades en liten holme. Här där älven var grund, grävdes en vallgrav. Vallgravskanten hölls upp av pålar och utfyllnaden utanför bildade det som då kallades för Stadstjänareholmen. Holmen låg utanför bastion Gustavus Primus och vallgraven. Under 1800-talet kallades den för Hultmans holme efter snickarmästare Nicolaus Hultman (1762–1819) som arrenderade och bebyggde holmen. Benämningen Stadstjänareholmen användes dock i de officiella handlingarna fram till 1870-talet, efter det flyttades namnet Hultmans holme över på det område vi idag kallar Hultmans holme.

Nu har vi hittat vallgravskanten som är uppbyggd av mursten, pålar och plank. Det vi ser på bilderna är förmodligen flera generationer av vallgravskant. Stenraden är den sista generationen, bakom den ligger flera träkonstruktioner som håller jordmassorna på plats.

 

Akvarellen från 1863 visar vallgraven. På bilden lassar man varor från en lastpråm vid vallgravskanten. Byggnaden på bilden ligger på Hultmans holme, och byggdes först runt 1860-talet. Efter akvarell av Adolf Edelsvärd eller Otto Adolf Mankell från Welin, Gustaf, red. Statens järnvägar 1856–1906: historisk-teknisk beskrifning Stockholm

Murstenen vette mot den gamla vallgraven. Foto: Arkeologerna CC-BY

Murstenen. Foto: Arkeologerna CC-BY

Foto: Arkeologerna CC-BY