vallgrav

Blogginlägg 2022.04.14

Vallgravskant mot Hultmans holme

Mursten, pålar och plank i vallgravskanten.

Publikation

Gång- och cykelväg

Rapport 2018:11. Arkeologisk utredning 2017, Skåne. Bengt Söderberg och Kennet Stark

Publikation

Kvarteret Jäntan 2 och 3

Rapport 2016:85. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Adam Bolander m.fl.

Publikation

Borgeby – vikingatida vallgravar

Rapport 2016:73. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, Skåne. Bengt Söderberg m.fl.