Göteborgs första sjukhus kallades för kurhus. Kurhusens främsta syfte var att ta hand om människor som drabbats av smittsamma veneriska sjukdomar, framför allt syfilis. Nu har vi grävt fram en del av grunden till ett av dessa kurhus i våra undersökningar för Västlänken.

Det äldsta spåret vi har av ett göteborgskt sjukhus är från 1665. Det första kurhusets exakta läge vet vi inte riktigt, men troligen låg det vid ett krutvalv nära Lilla Bommen. Detta kurhus revs 1723 för att det låg för nära det brandfarliga krutvalvet där krutet till stadens befästningar förvarades. Ett nytt kurhus stod klart 1728, och det byggdes vid det som idag heter Kaserntorget. 1804 brann det i staden, och då brann kurhuset ned. Efter branden flyttades kurhuset till Husargatan och kallades då Hospitium incurabili, ”De obotligas sjukhus”. 1739 flyttades verksamheten igen, denna gång till Örgryte. Där låg kurhuset fram till 1835 då Göteborgs kurhus öppnade upp i Nordstaden.

Göteborgs kurhus låg vid Lilla Bommens hamn, och de 30 sängplatser kurhuset hade vid öppnandet fördubblades under 1840-talet. I början av 1870-talet köptes en intilliggande fastighet och Göteborgs kurhus fick då plats för 100 patienter.

Göteborgs kurhus (1835-1894). Regionarkivet, ritningsregistret

Häromveckan hittade vi en del av Göteborgs kurhus, närmare bestämt en del av husets fundament. Lämningarna låg norr om Nordstan, och bestod av en rustbädd och en grov stenmur.

Husets nordöstra hörn var mest välbevarat. Foto: Arkeologerna CC-BY
En del av husgrunden från ovan. Rustbädden skymtar fram under muren. Foto: Arkeologerna CC-BY
Här ser vi rustbädden efter att stenen lyfts bort. Foto: Arkeologerna CC-BY

I början av 1900-talet blev Göteborgs kurhus ersatt med Holtermanska sjukhuset, och 1960 flyttade hela sjukhusverksamheten till Sahlgrenska sjukhuset.