Vi är tillbaka i gamla masthamnen där kurtinmuren rensats fram. Idag får vi en liten genomgång på film.