Kurtinmuren vid Sankt Eriksgatan har varit framme i flera omgångar, både under arbetet inför Götatunneln och i samband med Västlänkengrävningarna. Nu har vi grävt fram ytterligare en del av muren, och den här gången befinner vi oss strax öster om Packhusplatsen.

Den befästingslinje som binder samman bastionerna i en bastionsbefästning kallas för kurtin, och ordet kommer från franskans courtine som betyder förhänge. Som den yttersta delen av försvarsverket var det kurtinmuren och bastionerna du möttes av om du närmade dig befästningsstaden Göteborg från älvsidan. De utskjutande delarna på insidan av muren kallas kontreforter eller strävpelare, och de fungerar som förstärkning av muren.

Drönarbild tagen mot Packhusplatsen. Kurtinmuren ser vi i förgrunden. Foto: Arkeologerna CC-BY
Här ser vi muren framrensad och redo för dokumentation. Det är cirka 3,5 meter mellan kontreforterna. Foto: Arkeologerna CC-BY
Utsnitt ur karta från 1746 där utförda fortifikationsarbeten illustrerats. Här visas murarna ovanifrån och i genomskärning. Karta: Krigsarkivet