Vår detektorspecialist Anders Kjellin har forskat vidare kring sitt plombfynd han gjorde häromdagen och fått kontakt med en forskningsgrupp i England, Peace Havens Project, som nu granskat johannebergsplomben.

Plomben är ett utmärkt och välbevarat exemplar, med en baltisk korssköld på framsidan, indelad i fyra delar med markeringar av små kulor, i detta fallet 5/5/-/- kulor. Antalet kulor tror man anger exporthamn, men den koden är inte löst ännu. Därför kan man i dagsläget bara ange att exporthamn är någon av hamnstäderna St Petersburg, Kronstadt, Narva, Riga, Libau, Memeal, Koningsberg, Pilau, Pernau, Revel eller Tilsit.

Den funna linbalplombens fram- och baksida.

Det plomberade emballaget med lin exporterades under sent 1700- eller tidigt 1800-tal. W.L.T. tror man är initialer på odlaren/ägaren/inspektören följt av 12.K, en slags kvalitets- och varustämpel. Summan 12 betyder att det är 12 växter packade … ”12K means there are 12 heads of top quality crown flax in the bale. This can be 12K, 9K and 6K which equates to 1st, 2nd and 3rd Sort.” Det är alltså högsta kvalitet på linväxterna som importerats. Linet skulle sedan behandlas och göras till tråd och tyg. Vad vi inte riktigt fått förklaring till ännu är om antalet 12 verkligen betyder 12 plantor, vi tror detta måste ange någon annan variabel, då tolv plantor lin knappt bildar en bukett i storlek. Vi har anledning att återkomma i frågan.

Till dags dato har den Engelska forskningsgruppen (ledd av bland annat Jed Dodd) Peace Havens Project  samlat in 5934 ryska lin- och hampplomber i sin databas. Nu ingår även plomben funnen i Johannebergs landerijord i denna databas.

Johannebergsplomben presenterad på Peace Havens Projects facebooksida.